Novinky


Nezabudni navštíviť našu FB stránku!
Zobraziť

Fotky z brigád nájdete tu
Zobraziť

Vybrané úlovky našich rybárov za rok 2020 nájdete tu
Zobraziť

Na stránku bol nahraný dokument "Plán činnosti na rok 2021" v kategórií "OSTATNÉ".
Zobraziť

Opatrenie k pandemickej situácií na území Slovenskej republiky...
Zobraziť viac

Oznamy


Zarybnenie amurom : 20.7.2021 bol do kaprových revírov vysadený amur rýchlený ( 3 - 5 cm ) v celkovom množstve 7.000 ks. VN Kunov, Radošovce, Jablonica, Brezová, Koválov, rybníčky Kunov - po 1.000 ks, VN Vrbovce, Hlboké po 500 ks

Dňa 14. 07. 2021 sa uskutoční brigáda pre dvoch rybárov na VN Kunov o 8:00 na hrádzi, treba sa ohlásiť vopred Jaroslavovi Hájkovi (tel. číslo: 0903 936 503). Zobrať si so sebou rukavice a gumáky. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda nekoná.

Na stránku bol nahraný Obežník 2021 č.1
Zobraziť viac

08. 07. 2021 násada PPR(pstruh potočný rýchlený) 12 000ks podľa plánu vysadenia budú prerozdelené. Veľkosť 7 až 8 cm!

V sobotu by malo byť dodaných 7000 ks zubáčov Z1 vo veľkosti cca 5 cm. Presný počet budeme vedieť až po zlovení. To je násada nad plán rozpočtu. Predbežne:
VN Kunov - 2000 ks VN Radošovce - 1500 ks VN Jablonica, Koválov, Brezová - 1000 ks VN Hlboké, Vrbovce - 250 ks

Dňa 11. 06. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie uhorom monte o váhe 3,5kg. Rozdelenie na revíry:
VN Kunov - 1 kg VN Radošovce - 0,5 kg VN Koválov - 0,5 kg VN Jablonica - 0,5 kg VN Brezová - 0,5 kg VN Vrbovce - 0,25 kg VN Hlboké - 0,25 kg Zobraziť fotografie

1.) Na výbore bol schválený organizačný poriadok na preteky. 2.) Hl.Hospodár informoval o dodávke už vysadeného pstruha dúhového / 550 kg / a 1500ks štuky rýchlenej, ktorá už bola dnes vysadená. 3.) Informoval tiež o nákupe Kapra plôdika a amura, ktorí budú vysadení do chovných rybníčkov pod Kunovom. 4.) Výbor vyčlenil cca 1100 € na nákup kaprov nad 10 kg na tento rok. To sú peniaze, ktoré ešte zostali z pretekov na VN Kunov. Výborom bolo odsúhlasené obmedzenie na VN Kovalov pred pretekami. Dňa 4.6.2021 od 00.00 hod do 5.6.2021 do 13.00 hod je lov zakázaný.

29. 05. 2021 bola do revírov VN Kunov,VN Jablonica a VN Radošovce vysadená Štuka o dlžke cca 10 cm. Na každý z týchto revírov po 500 ks. Zobraziť fotografie

Dňa 25. 05. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie šťukou rýchlenou o dĺžke cca do 5 cm v počte 10 000 ks. Rozdelenie na revíry:
VN Kunov - 3 000 ks VN Jablonica - 1000 ks VN Koválov - 2000 ks VN Radošovce - 2000 ks VN Brezová - 2000 ks
Ďalšie zarybnenie šťukou rýchlenou sa uskutoční v blízkej dobe!
Zobraziť fotografie

Zarybnenie násadou PD2 v množstve 550kg sa uskutoční na všetkých pstruhových revíroch 26. 05. 2021.

Vážení rodičia a deti, s poľutovaním Vám oznamujeme, že podľa COVID MAPY sa náš okres nachádza v bordovej fáze – III. stupeň varovania. Z toho vyplýva, že detské rybárske preteky plánované na 1. mája 2021 sa nebudú môcť uskutočniť. Ďalšie informácie Vám budeme priebežne oznamovať na web stránke a na facebooku.

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou. Takisto je potrebné sledovať aktuálne opatrenia, ku zmenám ktorých by malo dôjsť od 19.04.2021. O prípadných zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na rybolov Vás budeme bezodkladne informovať. Prajeme Vám úspešnú rybársku sezónu.

UPOZORNENIE! Parkovanie vozidiel v zátopovej oblasti vodných nádrží bude posudzované, ako priestupok pri kontrole rybárskej stráže!

Sumarizácia úlovkov za rok 2020 Zobraziť viac

Plán zarybnenia na rok 2021 Zobraziť viac "Nákup menších dravcov, ako je rýchlená násada je z dôvodu problémov s nákupom väčších veľkostí násad."

Dodatok č.1 ku Zväzovému kaprovému poriadku na rok 2021: Zobraziť viac

Ďalšie informácie ohľadne brigád nájdeš -> TU

Kontakt


Mgr. Pavol Adamec

Hlavný hospodár

+421 905 279 781

Branislav Hesek

Predseda

+421 905 165 310

Zobraziť viac

Ing. Ivan Haringa

Tajomník

+421 911 434 824


FACEBOOK SKUPINA