Členovia výboru


Slovenský Rybársky Zväz
Mestská organizácia SENICA
Kunov 135, 905 01 Senica
Predseda
Branislav Hesek
Podpredseda
Bc. Miroslav Ochránek
Tajomník
Bc. Marek Tršo
Hlavný hospodár
Erich Ostrčil
Pokladník
Lukáš Vajda
Vedúci rybárskej stráže
Bc. Ján Vojtek
Člen výboru, pomocný hospodár zodpovedný za čistotu a ochranu vôd
Pavel Hučko

Kontrolná komisia

Predseda kontrolnej komisie

Bc. Marián Horňák

Členovia kontrolnej komisie

Andrej Nagy

Marek Morávek

Disciplinárna komisia

Predseda disciplinárnej komisie

Štefan Jahelka

Členovia disciplinárnej komisie

Mgr. Pavol Adamec

Mgr. Martin Mareček Kolibiský

Plán činnosti výboru na rok 2024