Brigády


V roku 2024 majú členovia MsO SRZ Senica povinnosť odpracovať 6 hodín brigád na kaprových revíroch a tí čo majú pstruhové povolenie tak 3hodiny naviac na pstruhových revíroch.


Od brigád sú oslobodení členovia:V prípade neodpracovanej brigády na kaprových vodách vzniká povinnosť uhradiť 50€ a na pstruhových vodách 30€.


Termíny brigád na kaprových revíroch 2024


VN Kunov 2-4950


VN Koválov 2-4900


VN Jablonica 2-4810


VN Radošovce 2-5210


VN Hlboké 2-4740


VN Brestovec 2-4540


VN Brezová 2-4560


Rybníčky pod Kunovom 2-4560


VN Vrbovce 2-5520


Všetky brigády sa uskutočnia po telefonickej dohode s hospodárom danej vodnej nádrže alebo pstruhových revíroch!


Termíny brigád na pstruhových revíroch 2024


Vrbovčianka 2-5560


Myjava 2a, 2b 2-1381


Brezovský potok 2-0180


Chvojnica 2-0290


Všetky brigády sa uskutočnia po telefonickej dohode s hospodárom danej vodnej nádrže alebo pstruhových revíroch!