Dokumenty


Tlačivá a žiadosti pre rybárov

  
Prihláška do Klubu mládeže (15-17 rokov)
Prihláška do Krúžku detí(6-14 rokov)
Žiadosť o prestup člena
Žiadosť o prerušenie členstva

  
Žiadosť o vydanie Povolenia na lov rýb čereňom na rieku Dunaj 2020
Žiadosť o vydanie Povolenia na lov rýb čereňom na rieku Morava 2020
Žiadosť o vydanie Zvláštneho povolenia na rybolov 2020
  

Obežníky

  
Obežník 2/2020
Obežník 1/2020
Obežník 2/2019
Obežník 1/2019

Samurizácia úlovkov

  
Sumarizácia úlovkov našich členov 2019

Zápisnice

  
Zápisnica 2019
Zápisnica 2018

ZARYBNENIE

  
Zarybnenie 2020
Zarybnenie 2019
Zarybnenie 2018
Zarybnenie 2017
Zarybnenie 2016

Uznesenia

  
Uznesenie z VČS 2018
Uznesenie z VČS 2017

Stanovy

  
Stanovy SRZ
MRP - Rybársky poriadok
Vyhláška MŽP SR
Prihláška nového člena MsO SRZ

  
Smernica pre ustanovenie a činnosť RS
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Návrh kandidáta
Čestné členstvo

  
Volebný poriadok
Disciplinárny poriadok
Spoločný rybársky poriadok

OSTATNÉ

  
Plán nákupu rybarský násad na rok 2018