AKO SA STAŤ RYBÁROM?


Stať sa rýbarom je úplne jednoduché:


Ako sa stať rybárom a čo všetko preto musíte robiť?

  
Záujemca o členstvo v MsO SRZ Senica musí urobiť tieto kroky:
  • Vyplniť a podať prihlášku za člena osobne v kancelárii MsO SRZ Senica, Kunov 135, 905 01 Senica, alebo poslať prihlášku poštou na adresu organizácie. (prihláška a súhlas so spracovaním osobných údajov)
  •   
  • Povinne absolvovať školenie a skúšku formou testu zo základných znalostí rybolovného poriadku, zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a vyhlášky č. 381/2018 Z.z., biológie rýb a základných spôsobov lovu. Každý záujemca o členstvo bude na základe podanej prihlášky a po schválení výborom MsO SRZ Senica včas písomne pozvaný na školenie a skúšku.
  •   
  • Po úspešnom absolvovaní vedomostného testu obsahujúceho 35 otázok, zaplatení zápisného, členskej známky, povolenia na rybolov, preukazu a ďalších potrebných dokumentov, budú vydané potrebné doklady rybára po zaplatení príslušnej finančnej čiastky. Ďalej je každý majiteľ povolenia na rybolov povinný zakúpiť si ročný (trojročný) rybársky lístok, ktorý vydávajú mestské a obecné úrady. Upozorňujeme, že každé povolenie na rybolov je platné len s platným ročným alebo trojročným rybárskym lístkom. V opačnom prípade sa rybár podľa trestného zákona č. 300/2005 Z.z., § 310 dopúšťa prečinu pytliactva.
  •   
  • Všetky ceny poplatkov a povolení nájdete v sekcii MsO - Povolenky (klikni tu)

  • Prípravné testové otázky skúškam záujemcov o členstvo v MsO SRZ Senica

    Ako správne merať rybu: