Novinky


Na stránku bol nahraný dokument "Obežník č.2 2022" v kategórií "Obežníky".
Zobraziť

Nezabudni navštíviť našu FB stránku!
Zobraziť

Fotky z brigád nájdete tu
Zobraziť

Vybrané úlovky našich rybárov za rok 2020 nájdete tu
Zobraziť

Na stránku bol nahraný dokument "Plán činnosti na rok 2021" v kategórií "OSTATNÉ".
Zobraziť

Opatrenie k pandemickej situácií na území Slovenskej republiky...
Zobraziť viac

Oznamy


Sumarizácia revírov
Zobraziť

Sumarizácia úlovkov našich členov 2022
Zobraziť

VN Brezová
Zobraziť

Výkaz činnosti za 2022
Zobraziť

Správa zo zasadnutia KK MsO SRZ
Zobraziť

Rybársky krúžok
Zobraziť

Výpis z porady 19. 10. 2022
Zobraziť

Výlov rýb na VN Radošovce 2
Zobraziť

Zákaz lovu sumca vo sfarbení albín. Nakoľko sa jedná o ojedinelú formu sfarbenia sumca, žiadame rybárov o veľmi šetrné zaobchádzanie s takouto ulovenou rybou a zároveň po vylovení túto rybu čo najskôr vrátiť späť do VN Kunov.

Na stránku bol nahraný MRP 2022
Zobraziť

Zápisnica VČS MsO SRZ Senica konanej 23. apríla 2022
Zobraziť

Uznesenie z VČS 2022
Zobraziť

Na stránku bol nahraný Obežník č.1 2022
Zobraziť

Na stránku boli nahraté brigády na rok 2022!
Zobraziť viac

Na stránke pribudli nové dokumenty ohľadom zarybnenia, návštevnosti revírov, druhového zastúpenia a sumarizácií úlovkov za rok 2021.
Zobraziť viac

Na stránku bol nahraný Plán činnosti na rok 2022 č.1
Zobraziť plán

UPOZORNENIE! Parkovanie vozidiel v zátopovej oblasti vodných nádrží bude posudzované, ako priestupok pri kontrole rybárskej stráže!

Ďalšie informácie ohľadne brigád nájdeš -> TU

Kontakt


Samuel Kňazský

Hlavný hospodár

+421 908 871 175

Branislav Hesek

Predseda

+421 905 165 310

Zobraziť viac

Ing. Ivan Haringa

Tajomník

+421 911 434 824


FACEBOOK SKUPINA