UPOZORNENIE:


Disciplinárneho previnenia sa dopustí člen SRZ, ktorý narúša princípy spolupráce, tolerancie a porozumenia medzi členmi SRZ tým, že iného člena uráža, ohovára, oznámi o ňom nepravdivý údaj alebo sa voči nemu správa hrubo a vulgárne.

Novinky


Zarybňovací plán 2024
Zobraziť

Nové termíny brigád na rok 2024
Zobraziť

Plán činnosti na rok 2024
Zobraziť

Nezabudni navštíviť našu FB stránku!
Zobraziť

Fotky z brigád nájdete tu
Zobraziť

Oznamy


Detský letný vodácky tábor
Zobraziť

Loviaci rybári sú povinní umožniť správcovi vodného diela vykonávať údržbu na pobrežných pozemkoch.

Dôrazne upozorňujeme loviacich rybárov na dodržiavanie zákazu vjazdu motorových vozidiel do vyznačeného ochranného pásma v zadnej časti nádrže. (VN Kunov, pod lipou)

Kontakt


Ostrčil Erich

Hlavný hospodár

+421 918 491 198

Hesek Branislav

Predseda

+421 905 165 310

Zobraziť viac

Bc. Tršo Marek

Tajomník

+421 944 956 598


FACEBOOK SKUPINA