Novinky


Dôležité informácie a dokumenty: Informácia o zvolaní VČS na deň 15.6.2024, Pozvánka na VČS, Informácia o možnosti podať návrhy na kandidátov do orgánov MsO SRZ, Tlačivo - Návrh na kandidáta, Tlačivo - Potvrdenie o prijatí návrhu na kandidáta
Zobraziť

Zarybňovací plán 2024
Zobraziť

Nové termíny brigád na rok 2024
Zobraziť

Plán činnosti na rok 2024
Zobraziť

Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb v povoleniach vydaných pre rok 2023
Zobraziť

Propozície k detským pretekom 2023
Zobraziť

Rozpočet MsO SRZ Senica na rok 2023
Zobraziť

Rybársky krúžok
Zobraziť

Nezabudni navštíviť našu FB stránku!
Zobraziť

Fotky z brigád nájdete tu
Zobraziť

Oznamy


Na VN Brezová je povolený lov dravých rýb od 01. 06. 2024!

Loviaci rybári sú povinní umožniť správcovi vodného diela vykonávať údržbu na pobrežných pozemkoch.

Dôrazne upozorňujeme loviacich rybárov na dodržiavanie zákazu vjazdu motorových vozidiel do vyznačeného ochranného pásma v zadnej časti nádrže. (VN Kunov, pod lipou)

Výbor MsO SRZ Senica udelil za dlhoročnú činnosť v kontrolnej komisii Rady SRZ a vo výbore MsO SRZ Senica čestné členstvo tajomníkovi Ing. Ivanovi Haringovi a za dlhoročnú činnosť v MsO SRZ Senica čestné členstvo Bc. Jánovi Vojtekovi, PaedDr. Krzysztofovi Siwiecovi , p. Štefanovi Savarovi a Štefanovi Cintulovi.

Kontakt


Samuel Kňazský

Hlavný hospodár

+421 908 871 175

Mgr. Pavol Adamec

Predseda

+421 905 279 781

Zobraziť viac

-

Tajomník

+


FACEBOOK SKUPINA