Novinky


Zarybňovací plán 2024
Zobraziť

Nové termíny brigád na rok 2024
Zobraziť

Plán činnosti na rok 2024
Zobraziť

Rybársky krúžok
Zobraziť

Nezabudni navštíviť našu FB stránku!
Zobraziť

Fotky z brigád nájdete tu
Zobraziť

Oznamy


Žiadosť od Senica 2.0
Zobraziť

Loviaci rybári sú povinní umožniť správcovi vodného diela vykonávať údržbu na pobrežných pozemkoch.

Dôrazne upozorňujeme loviacich rybárov na dodržiavanie zákazu vjazdu motorových vozidiel do vyznačeného ochranného pásma v zadnej časti nádrže. (VN Kunov, pod lipou)

Kontakt


Ostrčil Erich

Hlavný hospodár

+421 918 491 198

Hesek Branislav

Predseda

+421 905 165 310

Zobraziť viac

Bc. Tršo Marek

Tajomník

+421 944 956 598


FACEBOOK SKUPINA