Novinky


Nezabudni navštíviť našu FB stránku!
Zobraziť

Fotky z brigád nájdete tu
Zobraziť

Oznamy


Loviaci rybári sú povinní umožniť správcovi vodného diela vykonávať údržbu na pobrežných pozemkoch.

Výlov VN Stará Myjava
Zobraziť

Úlovky členov organizácie 408 v roku 2023
Zobraziť

Brigáda dňa 10. 03. 2023 na VN Kunov. Oprava hniezd pre výter zubáča a ich osadenie do nádrže. Zraz o 8.00h na hrádzi pri hlavnej ceste. So sebou si treba priniesť kliešte alebo kombinované kliešte. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda prekladá na iný termín, ktorý bude vopred zverejnený. Je potrebné sa vopred nahlásiť na 0903 936 503.

Dôrazne upozorňujeme loviacich rybárov na dodržiavanie zákazu vjazdu motorových vozidiel do vyznačeného ochranného pásma v zadnej časti nádrže. (VN Kunov, pod lipou)

Nové termíny brigád na rok 2024
Zobraziť

Pozvánka na VČS
*ĎALŠIA ZMENA DÁTUMU USKUTOČNENIA!*
Zobraziť

Plán činnosti na rok 2024
Zobraziť

Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb v povoleniach vydaných pre rok 2023
Zobraziť

Preteky "Kunovský Kapor" sa budú konať 15. 05. 2024 - 19. 05. 2024 na VN Kunov!

Preteky "Česko vs Slovensko" sa budú konať od 06. 05. 2024 do 11. 05. 2024 na VN Kunov!

Na VN Brezová je povolený lov dravých rýb od 01. 06. 2024!

Zarybňovací plán
Zobraziť

Výbor MsO SRZ Senica udelil za dlhoročnú činnosť v kontrolnej komisii Rady SRZ a vo výbore MsO SRZ Senica čestné členstvo tajomníkovi Ing. Ivanovi Haringovi a za dlhoročnú činnosť v MsO SRZ Senica čestné členstvo Bc. Jánovi Vojtekovi, PaedDr. Krzysztofovi Siwiecovi , p. Štefanovi Savarovi a Štefanovi Cintulovi.

Detské preteky k MDD sa budú konať 25. 05. 2024 na VN Jablonica!

Propozície k detským pretekom 2023
Zobraziť

Rozpočet MsO SRZ Senica na rok 2023
Zobraziť

Rybársky krúžok
Zobraziť

Kontakt


Samuel Kňazský

Hlavný hospodár

+421 908 871 175

Branislav Hesek

Predseda

+421 905 165 310

Zobraziť viac

Ing. Ivan Haringa

Tajomník

+421 911 434 824


FACEBOOK SKUPINA