Novinky


Na stránku bol nahraný dokument "Obežník č.2" v kategórií "Obežníky".
Zobraziť

Nezabudni navštíviť našu FB stránku!
Zobraziť

Fotky z brigád nájdete tu
Zobraziť

Vybrané úlovky našich rybárov za rok 2020 nájdete tu
Zobraziť

Na stránku bol nahraný dokument "Plán činnosti na rok 2021" v kategórií "OSTATNÉ".
Zobraziť

Opatrenie k pandemickej situácií na území Slovenskej republiky...
Zobraziť viac

Oznamy


11. 01. 2022 sa uskutoční brigáda na VN Kunov. Čistenie svahu v zadnej časti nádrže. Potreba je max. 6 ľudí. Potreba je sa vopred nahlásiť p. Jaroslavovi Hájkovi (0903 936 503). Zraz 8.00 na hrádzi, rukavice so sebou.

Na stránku bol nahraný Plán činnosti na rok 2022 č.1
Zobraziť plán

Elektronická objednávka rybárskych dokladov na rok 2022. Výdaj druhého kola bude v dnoch 13.01, 14.01 od 13.00 do 18.00 u predsedu na J.Mudrocha 1351/20 v prípade nevyhovujúceho termínu kontaktuje predsedu na tel. čísle: 0905 165 310.
Objednávka rybárskych dokladov 2022

V roku 2022 budú súčasťou VČS voľby funkcionárov do výboru MsO SRZ Senica. Vzhľadom k tomu, že Rada SRZ dosiaľ nevydala platný Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a priebeh a spôsob voľby do orgánov SRZ a delegátov na Snem Rady SRZ – výbor dosiaľ nezverejnil oznam o možnosti podať návrhy na kandidátov podľa Volebného poriadku SRZ. Ihneď po zverejnení uvedeného Metodického pokynu Vás bude výbor MsO SRZ informovať a zároveň bude podľa vzoru uvedeného v Metodickom pokyne vypracovaná prihláška pre záujemcov o prácu vo výbore MsO SRZ Senica. Uvedené podklady budú včas zverejnené na web stránke a na facebooku MsO SRZ Senica.

Na stránku bol nahraný Obežník 2021 č.1
Zobraziť viac

UPOZORNENIE! Parkovanie vozidiel v zátopovej oblasti vodných nádrží bude posudzované, ako priestupok pri kontrole rybárskej stráže!

Sumarizácia úlovkov za rok 2020 Zobraziť viac

Plán zarybnenia na rok 2021 Zobraziť viac "Nákup menších dravcov, ako je rýchlená násada je z dôvodu problémov s nákupom väčších veľkostí násad."

Dodatok č.1 ku Zväzovému kaprovému poriadku na rok 2021: Zobraziť viac

Ďalšie informácie ohľadne brigád nájdeš -> TU

Kontakt


Mgr. Pavol Adamec

Hlavný hospodár

+421 905 279 781

Branislav Hesek

Predseda

+421 905 165 310

Zobraziť viac

Ing. Ivan Haringa

Tajomník

+421 911 434 824


FACEBOOK SKUPINA