Zarybnenie 2024


Dňa 13. 06. 2024 boli revíry zarybnené pstruhom dúhovým
Myjava č. 3 - 450kg
Myjava č. 2 - 250kg
Vrbovčianka - 250kg
Brezovsky potok - 250kg

Dňa 02. 06. 2024 boli revíry zarybnené kaprom vo veľkosti K2, K3 a výber do 7kg do našich vôd VN Vrbovce a VN Jablonica

Dňa 12. 04. 2024 boli revíry zarybnené pstruhom dúhovym
Myjava č.3 - PD 2 250kg; PD Výber 50kg a PD (10cm) 1000ks
Myjava č.2 - PD 2 100kg
Vrbovčianka - PD 2 150kg
Brezovský potok - PD 2 100kg

Dňa 05. 04. 2024 boli revíry zarybnené ročnou šťukou
VN Koválov - 50kg
VN Jablonica - 50kg
VN Kunov - 150kg

Dňa 02. 04. 2024 boli revíry zarybnené zubáčom Vveľkoústym o veľkosti 55-95cm
VN Koválov - 50kg
VN Jablonica - 50kg

Dňa 22. 03. 2024 bolo zarybnené kaprom K3 na VN Jablonica v celkovej váhe 600kg

Dňa 17. 03. 2024 bolo na chovné rybníčky dovezené množstvo 430kg kapra z čoho 44ks boli generačne ryby

Dňa 14. 03. 2024 bolo dovezené 200kg zubáča velkoústeho na VN Kunov

Dňa 14. 03. 2024 boli revíry zarybnené mixom bielej ryby (pleskač, plotica, červenica a ostriež)
VN Kunov - 450 kg
VN Brezová - 150kg
VN Jablonica - 100kg