Zarybnenie 2023


Dňa 14. 11. 2023 boli revíry zarybnené čereblou.
VN Vrbovčianka - 750ks
Stará Myjava - 750ks

Dňa 14. 11. 2023 boli revíry zarybnené kaprom K3.
VN Kunov - 33ks

Dňa 11. 11. 2023 boli revíry zarybnené kaprom K3 zo Skalických rybníkov.
VN Kunov - 1 750kg
VN Koválov - 700kg
VN Jablonica - 500kg
VN Vrbovce - 400kg
VN Hlboké - 400kg
z výlovu rybníčkov boli ryby vysadené do:
VN Koválov - 350kg, VN Vrbovce - 315kg, VN Hlboké - 62kg

Dňa 09. 11. 2023 bola do revírov vysadená šťuka 200 kg.
VN Kunov - 100kg
VN Koválov - 50kg
VN Jablonica - 50kg

Dňa 02. 11. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie našich vôd zubač ročný Z1.
VN Kunov - 100kg
VN Koválov - 50kg
VN Jablonica - 50kg
VN Brezová - 1500ks


Dňa 01. 11. 2023 bol do revírov vysadený kapor o veľkosti K2, K3.
VN Brezová - 600kg

Dňa 30. 10. 2023 bol do revírov vysadený kapor rybničný.
VN Jablonica - 400kg

Dňa 30. 09. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie našich vôd plotice a červenice.
VN Kunov - 150kg
VN Brezová - 100kg
VN Jablonica - 100kg
VN Vrbovce - 50kg


Dňa 06. 06. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie našich vôd PD2.
Myjava č3 - 200kg
Vrbovčianka - 150kg
Brezovský potok - 150kg
Myjava č2 - 150kg


Dňa 29. 05. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie našich vôd pstruhom potočným o veľkosti 10-20cm.
Brezovský potok - 250ks
Myjava č.2 - 250ks


Dňa 27. 05. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie našich vôd úhor európsky v rozmeroch 15-25cm.
VN Kunov - 1500ks
VN Brezová - 500ks
VN Vrbovce - 500ks
VN Jablonica - 500ks


Dňa 24. 05. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie našich vôd Pp2 a staršie v celkovej hmotnosti 200kg.
Chvojnica č.2 - 100kg
Myjava č.3 - 50kg
Vrbovčianka - 50kgDňa 04. 05. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie na VN Kunov- 22ks kapra 10-15kgDňa 04. 05. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie 2200ks pstruha potočného, ktorého sme dostali ako sponzorský darDňa 22. 04. 2023 boli do našich revírov vysadené rychlene šťuky v nasledovných počtoch:
VN Kunov - 5 000ks VN Brezova - 2 500ks VN Jablonica - 2 500ksDňa 14. 04. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie našich revírov ostriežom zelenkastým (o dĺžke 15 - 30cm)
VN Brezová - 30kg
VN Kunov - 60kg
VN Vrbovce - 10kgDňa 12. 04. 2023 prebehlo zarybnenie pstruhových revírov PD2 a PD
Vrbovčianka - 150kg, Myjava 2b - 125kg, Brezovsky potok - 125kg, Myjava č3 - 250kgDňa 27. 03. 2023 bolo do VN Jablonica vysadených 20ks kapra (o váhe 10 - 13,5kg)
- ryby boli zakúpené organizátormi pretekov "Jablonický kapor" z finančných prostriedkov vybratých na štartovnom na pretekyDňa 27. 03. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie zubáčom Zu2 o priemernej váhe cca 750g/ks
- 50kg na každý revírDňa 21. 03. 2023 bol do naších vôd vysadený kapor K3.
VN Kunov - 500kg
VN Koválov - 500kg
VN Jablonica - 500kg