Zarybnenie 2022


Dňa 28. 09. 2022 bol do našich revírov vysadení lien sliznatý v dĺžke 15 - 40cm
Rozdelenie do revírov: VN Kunov - 100kg, VN Brezová - 100kg, VN Vrbovce - 40kgDňa 11. 04. 2022 sa uskutočnilo zarybnenie Pp2 o dĺžke 20 - 40cm do revíra Chvojnica - 100 kg a Duhak 400 kg tak ako boli plánované.