Zarybnenie 2022


Dňa 11. 04. 2022 sa uskutočnilo zarybnenie Pp2 o dĺžke 20 - 40cm do revíra Chvojnica - 100 kg a Duhak 400 kg tak ako boli plánované.