Tlačivá a žiadosti pre rybárov


  
Prihláška za člena do SRZ do 18 rokov
Prihláška do Klubu mládeže (15-17 rokov)
Prihláška do Krúžku detí(6-14 rokov)
Žiadosť o prestup člena
Žiadosť o prerušenie členstva

  
Žiadosť o vydanie Povolenia na lov rýb čereňom na rieku Dunaj 2021
Žiadosť o vydanie Povolenia na lov rýb čereňom na rieku Morava 2021
Žiadosť o vydanie Zvláštneho povolenia na rybolov
Prihláška nového člena MsO SRZ