Členovia RS MsO SRZ SenicaRybárska stráž pri MsO SRZ Senica má 30 členov. Členovia RS sú rozdelení do 5 skupín podľa rozmiestnenia revírov. Každá skupina má svojho vedúceho. Jednotlivé skupiny majú pridelené revíry (kaprové, pstruhové, chovné) v rámci pôsobnosti prislúchajúcej k bydlisku jednotlivých členov.


Vedúci Rybárskej stráže
Bc. Ján Vojtek
Členovia Rybárskej stráže
Ladislav Vaškovič
Andrej Rubaninský
Martin Bajza
Vladislav Kucharík
Roman Boor
Milan Lorenc
Milan Budovič
Roman Mocko
Jozef Bureš
Peter Holič
Pavol Piskla
Peter Černák
Branislav Rehák
Pavel Hanišák
Branislav Hesek
Pavol Škoda
Bc. Marián Horňák
Luboš Šmida
Milan Held
Igor Kažmír
Štefan Konečný
Dušan Koníček
Štefan Cintula
Mgr. Pavol Adamec
Jarolím Ovečka
Andrej Nagy
Rudolf Velický
Ján Zona