Revíry


Slovenský rybársky zväz MsO Senica na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MsO SRZ Senica vydáva na základe zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z.

RYBÁRSKY PORIADOK


(platný od 1. januára 2022)

png