Povolenky


Výdaj dokladov

Všetci členovia, vrátane detí sú poviní riadne vyplnené „Povolenie na rybolov“ (Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch) – najneskôr do 15. januára 2021. V prípade, že sa rozhodnete poslať povolenie na rybolov poštou, pošlite ho doporučene, aby ste sa mohli preukázať dokladom z pošty. Za neúplné vyplnenie záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch zaplatí dospelý člen a dieťa nad 14 rokov poplatok 10 € a dieťa do 14 rokov 5 €. Členovia, ktorí si prídu kúpiť rybárske doklady v dňoch 28.12.2020, 03.01.2021 a 10.01.2021 musia zároveň pri výdaji odovzdať riadne vyplnené „Povolenie na rybolov“ (Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch) za rok 2020. V opačnom prípade im budú vydané doklady na rok 2021 až po sumarizácii odovzdaných povolení, a to v mesiaci február alebo marec 2021.

Kde?
Kedy?
O koľkej?
Termíny
28.12.2020
03.01.2021
10.01.2021
21.02.2021
07.03.2021
17.03.2021
28.03.2021
Povolenky Dospelí ZŤP, ZŤP-S

* držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S musia priniesť fotokópiu tohto preukazu

Mládež

(od 15 rokov + študenti) * študenti nad 18 rokov musia predložiť potvrdenie o návšteve školy

Deti

(do 14 rokov)

Zápisné 33 € 33 € 10 € 4 €
Zápisné platia len: noví členovia, členovia pri prestupe z inej organizácie SRZ, členovia, ktorí nezaplatia členské do 31.3.2018.
Členské 29 € 29 € 17 € 1 €
Miestna kaprová povolenka 46 € 23€ (ZŤP)
13€ (ZŤP-S)
46 € 14 €
Zväzová kaprová povolenka 40 € 40 € 40 € 10 €
Zväzové kaprové povolenie alebo detské zväzové kaprové povolenie je možné predať len členovi MsO SRZ Senica, ktorý si zakúpi aj miestne kaprové povolenie.
Miestna pstruhová povolenka 37 € 37 € 37 € 10 €
Ostatné dokumenty
  • Rybársky poriadok zväzový – 0,50 €
  • Rybársky poriadok miestny – 0,50 €
  • Nový členský preukaz – 0,50 €
  • Zákon – 1 €
  • Stanovy SRZ – 1 €

HOSŤOVACIE POVOLENKY

Hosťovacie povolenky


Predaj hosťovacích povoleniek MsO SRZ Senica pre členov iných organizácií SRZ zabezpečujú: