Povolenky


Výdaj dokladov

Všetci členovia, vrátane detí sú povinní riadne vyplniť a odovzdať „Povolenie na rybolov“ (záznam o dochádzke k vode a úlovkoch) najneskôr do 15. januára 2025. V prípade, že sa rozhodnete poslať povolenie na rybolov poštou, pošlite ho doporučene, aby ste sa mohli preukázať dokladom z pošty. V prípade neodovzdania povolenia v termíne do 15. januára nebude členovi vydané nové povolenie na rok 2025. Členovia, ktorí si prídu zakúpiť rybárske doklady po 15. januári, musia mať už vopred odovzdané „Povolenie na rybolov“ (záznam o dochádzke k vode a úlovkoch) za rok 2024.

Kde?
Kedy?
Termíny
-
8:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
-
08:30 - 10:30 a 11:00 - 13:00
Povolenky Dospelí ZŤP, ZŤP-S

* držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S musia priniesť fotokópiu tohto preukazu

Mládež

(od 15 rokov + študenti) * študenti nad 18 rokov musia predložiť potvrdenie o návšteve školy

Deti

(od 3-14 rokov)

Zápisné 100 € 100 € 50 € 0€ (od 3-6 rokov)
10€ (od 6-14 rokov)
Zápisné platia len: noví členovia, členovia pri prestupe z inej organizácie SRZ, členovia, ktorí nezaplatia členské do 31.3.2025.
Členské 41 € 41 € 17 € 1 €
Miestna kaprová povolenka 60 € 60€ (ZŤP)
30€ (ZŤP-S)
60 € 0€ (od 3-6 rokov)
14€ (od 6-14 rokov)
Zväzová kaprová povolenka 75 € 75 € 75 € 0€ (od 3-6 rokov)
15€ (od 6-14 rokov)
Zväzové kaprové povolenie alebo detské zväzové kaprové povolenie je možné predať len členovi MsO SRZ Senica, ktorý si zakúpi aj miestne kaprové povolenie.
Miestna pstruhová povolenka 40 € 40 € 40 € 0€ (od 3-6 rokov)
15€ (od 6-14 rokov)
Ostatné dokumenty
  • Rybársky poriadok zväzový – 1,50 €
  • Rybársky poriadok miestny – 1,50 €
  • Nový členský preukaz – 0,50 €
  • Zákon – 1 €
  • Stanovy SRZ – 1 €
  • Pokuta za neodpracovanú brigádu na kaprových revíroch – 80 €
  • Pokuta za neodpracovanú brigádu na pstruhových revíroch – 40 €

HOSŤOVACIE POVOLENKY