DETSKÉ PRETEKY K MDD 2019Termín: 1. júna 2019

Miesto: VN Koválov

Čas lovu: 8:00 – 12:00

Štartovné: zdarma


Vyhodnotenie


Kategória do 10 rokov
► najvyšší počet ulovených rýb:

 1. miesto: Alexander CANDRÁK (15 ks)
 2. miesto: Aneta KŇAZSKÁ (13 ks)
 3. miesto: Lucka FLORKOVÁ (11 ks)

Kategória od 10 do 15 rokov
► najvyšší počet ulovených rýb:

 1. miesto: Šimona KŇAZSKÝ (15 ks)
 2. miesto: Michal NOVOTNÍČEK (13 ks – 11 ks kapra)
 3. miesto: Kristián RUSŇÁK (13 ks – 3 ks kapra)

V prípade zhodného počtu ulovených rýb rozhodol vyšší počet olovných kaprov.


► najväčšía ulovená ryba: Sebastián Šedivý (kapor ktorý mal 4,95 kg a 76 cm).


DETSKÉ PRETEKY K MDD 2019


Preteky boli zamerané na lov kapra, karasa a bielej ryby. Lov bol povolený len na jednu udicu. Hodnotil sa počet ulovených rýb (aj nedosahujúcich lovnú mieru). Na detských rybárskych pretekoch mohli loviť len deti do 15 rokov, a to bez pomoci dospelej osoby.


Termín: 4. mája 2019

Miesto: VN Koválov

Čas lovu: 8:00 – 12:00

Štartovné: 1€


Vyhodnotenie


Kategória do 10 rokov
► najvyšší počet ulovených rýb:

 1. miesto: Alexander CANDRÁK (15 ks)
 2. miesto: Alexander BLANÁRIK (10 ks)
 3. miesto: Samuel DRINKA (8 ks)

Kategória od 10 do 15 rokov
► najvyšší počet ulovených rýb:

 1. miesto: Andrej HEGER (19 ks)
 2. miesto: Jozef FLAJŽÍK (16 ks)
 3. miesto: Simon KŇAŽSKÝ (15 ks)

► najväčší ulovený kapor: Lívia BURIANOVÁ (76 cm)