DETSKÉ PRETEKY 2016


Dňa 4. júna 2016 sa konali detské rybárske preteky k MDD na VN Koválov. Hodnotený bol počet ulovených rýb (kapor a biela ryba). Okrem toho bola udelená cena za najväčšieho uloveného kapra (rozhodovala dĺžka kapra). Celkovo sa pretekov zúčastnilo 81 pretekárov. Preteky zabezpečovalo 21 organizátorov (rozhodcovia a organizačný výbor). Deti pretekali v dvoch kategóriach: 1. kategória: deti do 10 rokov (zúčastnilo sa 45 pretekárov, 17 dievčat a 29 chlapcov), 2. kategória: deti od 10 do 15 rokov (zúčastnilo sa 36 pretekárov, 11 dievčat a 24 chlapcov). Pretekov sa mohli zúčastniť aj deti-nerybári. Najmladšia pretekárka mala 3 roky. Po skončení pretekov bolo vylosovaných 20 štartovných lístkov a ich majitelia obdržali vecné ceny a upomienkové predmety od sponzorov MsO SRZ. Ocenený boli štyria pretekáry v každej kategórii. Bolo ulovených 134 ks rýb. Najväčší ulovený kapor meral 70 cm. Pretekári si privlastnili 4 kaprov.


Vyhodnotenie


Kategórii do 10 rokov:


 1. miesto: ČERNÁKOVÁ Lucia - 10 rokov
 2. miesto: KŇAZSKÝ Šimon - 8 rokov
 3. miesto: LIPKA Jakub - 10 rokov
 4. miesto: CINTULA Roman - 9 rokov

Kategórii od 10 do 15 rokov:


 1. miesto: JANĆI Tomáš - 14 rokov
 2. miesto: STRAKA Simon - 12 rokov, CINTULOVÁ Anabela - 14 rokov
 3. miesto: HARSKÝ Viktor - 11 rokov
 4. miesto: DUBAN Adam - 13 rokov

Cena za najväčšieho uloveného kapra:

HÍLKOVÁ Nina - 6 rokov


DETSKÉ PRETEKY 2016


Dňa 7. mája 2016 sa konali detské rybárske preteky v love kapra rybničného pre deti do 15 rokov na VN Koválov. Hodnotila sa dĺžka ulovenej ryby (zapisovali sa aj úlovky, ktoré nemali lovnú mieru). Celkovo sa pretekov zúčastnilo 52 pretekárov (9 dievčat a 43 chlapcov).


Deti pretekali v dvoch kategóriach:Bolo ulovených 88 ks kapra (26 kaprov dosahovalu minimálnu lovnú mieru a 11 kaprov meralo nad 60 cm) a 148 ks bielej ryby. Näjväčší ulovený kapor meral 83 cm. Pretekári si privlastnili 7 kaprov.


Vyhodnotenie


Kategórii do 10 rokov:


 1. miesto: BLANÁRIK Timotej - 5 rokov (kapor 69 cm)
 2. miesto: BLANÁRIK Tobias - 8 rokov (kapor 65 cm)
 3. miesto: KUKLA Dominik - 7 rokov (kapor 63 cm)

Kategórii od 10 do 15 rokov:


 1. miesto: RAVASOVÁ Dominika - 10 rokov (kapor 83 cm)
 2. miesto: TRIMEL Juraj - 12 rokov (kapor 73 cm)
 3. miesto: KALKA Filip - 10 rokov (kapor 72 cm)