Detské preteky 2014


Preteky pre deti do 15 rokov dňa 3. mája 2014 na VN Kunov. Lov povolený len na kapra. Lov len na jednu udicu. Pretekár si môže privlastniť 1 ks kapra s mierou od 40 do 60 cm a môže pokračovať v love spôsobom „CHYŤ a PUSŤ“, pričom si nesmie ulovenú rybu zameniť v sieťke. Rozhodcovia budú evidovať všetky úlovky. Hodnotí sa dĺžka ulovenej ryby (v prípade rovnosti dĺžky sa hodnotí váha). Nebude sa loviť v prednádrži, zo sypaných hrádzi, pri stolíku, za pieskovou plážou, a z brehu (od štátnej cesty) v úseku od majera po vjazd pod lipu. Vyhodnotenie bude pri bufete oproti lodenici. Na detských rybárskych pretekoch môžu loviť len deti do 15 rokov a bez pomoci dospelej osoby. Pomoc dospelej osoby je možná len v nevyhnutnom prípade pri vylovovaní ryby. Počas pretekov je ZAKÁZANÉ zanášanie a zvážanie návnady a nástrahy. Kŕmenie je povolené jednu hodinu pred začatím pretekov, t.j. v čase od 6:00 do 7:00 prostredníctvom praku, zakrmovacej rakety a ZAKAZUJE SA zakrmovanie z člna a vyvážacej loďky!