Slovenský Rybársky Zväz Mestská organizácia SENICA Kunov 135, 905 01 Senica


Telefónne kontakty na členov výboru a komisií


Meno Funkcia Telefonné číslo E-MAIL
Branislav HESEK Predseda +421 905 165 310
Jozef CVEČKA Podpredseda +421 905 285 532
Ing. Ivan HARINGA Tajomník +421 911 434 824 srzsenica@atlas.sk
Mgr. Pavol Adamec Hlavný hospodár +421 905 279 781 hospodar@srzsenica.sk
Vladimír HOSŤ Pokladník, hospodár na rybárskom dome +421 915 291 845
Bc. Ján Vojtek Vedúci rybárskej stráže +421 903 448 391
Pavol Hučko Člen výboru +421 904 328 268
PaedDr. Krzysztof SIWIEC Predseda kontrolnej komisie +421 908 178 103
Peter FAJNOR Predseda disciplinárnej komisie +421 918 812 935

Pomocní hospodári


Meno Vodná nádrž Kontakt E-MAIL
Jaroslav HÁJEK VN Kunov +421 903 936 503
Pavol ŠKODA VN Radošovce II Chvojnica +421 908 805 710
Štefan CINTULA VN Koválov +421 905 259 741
Pavol KRAMÁR VN Brezová Brezovský potok +421 918 131 761
Miloš OTRUBA VN Vrbovce +421 940 873 288
Pavol PISKLA VN Jablonica +421 904 965 882
Peter ŠPÁNY Rybníčky pod VN Kunov +421 904 452 708
Viliam KRÁTKY Vrbovčianka +421 904 265 960
Jaroslav NOVÁK VN Osuské Myjava 2a, 2b +421 944 502 796
Pavol HUČKO VN Brestovec VN Stará Myjava Myjava 2c, 3 +421 904 328 268
Marián SEDLÁČEK VN Hlboké +421 903 737 515
Milan HELD Chvojnica +421 910 401 774