Dokumenty


Tlačivá a žiadosti pre rybárov

  
Prihláška do Klubu mládeže (15-17 rokov)
Prihláška do Krúžku detí(6-14 rokov)
Žiadosť o prestup člena
Žiadosť o prerušenie členstva

  
Žiadosť o vydanie Povolenia na lov rýb čereňom na rieku Dunaj 2021
Žiadosť o vydanie Povolenia na lov rýb čereňom na rieku Morava 2021
Žiadosť o vydanie Zvláštneho povolenia na rybolov 2021
Prihláška nového člena MsO SRZ
  

Obežníky

  
Obežník 1/2023
Obežník 2/2022
Obežník 1/2022
Obežník 2/2021
Obežník 1/2021
Obežník 2/2020
Obežník 1/2020
Obežník 2/2019
Obežník 1/2019

Sumarizácia úlovkov

  
Sumarizácia úlovkov našich členov 2022
Sumarizácia úlovkov našich členov 2021
Sumarizácia úlovkov našich členov 2019

Zápisnice

  
Zápisnica VČS MsO SRZ Senica konanej 23. apríla 2022
Zápisnica 2019
Zápisnica 2018

Zarybnenie

  
Zarybnenie 2021
Zarybnenie 2020
Zarybnenie 2019
Zarybnenie 2018
Zarybnenie 2017
Zarybnenie 2016

Uznesenia

  
Uznesenie z VČS 2022
Uznesenie z VČS 2018
Uznesenie z VČS 2017

Stanovy

  
Stanovy SRZ
MRP - Rybársky poriadok 2022
MRP - Rybársky poriadok 2019
Vyhláška MŽP SR

  
Smernica pre ustanovenie a činnosť RS
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Návrh kandidáta
Čestné členstvo

  
Volebný poriadok
Disciplinárny poriadok
Spoločný rybársky poriadok

Ostatné

  
Rozpočet MsO SRZ Senica na rok 2023
Sumarizácia násad za rok 2022
Sumarizácia revírov
Voľby do výboru a Návrh kandidáta do orgánu organizačnej zložky MsO SRZ Senica
Návrh kandidáta do orgánu organizačnej zložky MsO SRZ Senica
Druhové zastúpenie úlovkov 2021
Návštevnosť revírov za rok 2021
Plán nákupu rybarský násad na rok 2018

Plány činnosti

  

Plán činnosti na rok 2023
Plán činnosti na rok 2022
Plán činnosti na rok 2021
Plán činnosti na rok 2020