Detské rybárske preteky k Medzinárodnému dňu detí pre deti od 3 – 14 rokov


Detské preteky 2024


Termín: 25. mája 2024

Miesto: VN Jablonica

Čas lovu: 8:00 – 12:00

Štartovné: zadarmo

PROPOZÍCIE PRETEKOV:

 • ● Začiatok pretekov o 07.00 h a ukončenie pretekov o 12.00 h.
 • ● Zakrmovanie je povolené 1 hodinu pred začiatkom pretekov a počas pretekov z brehu (prak, kobra, zakrmovacia raketa).
 • ● Vyhradzovanie lovného miesta deň pred konaním pretekov je  ZAKÁZNÉ!
 • ● Lov na jednu udicu( plávaná, na ťažko, feeder).  Chyť a pusť
 • ●Súťažia deti a mládež od 3 - 14 rokov ( bez pomoci dospelých!) Pretekov sa môže zúčastniť pretekár, ktorý v deň konania pretekov nedovŕšil vek 15 rokov.
 • ● Súťaž prebieha v dvoch kategóriách – od 3 do 10 rokov a od 10 do 14 rokov.
 • ● Hodnotí sa počet / ks / ulovených rýb – kapor, karas, biela ryba ( aj nedosahujúcich lovnú mieru).
 • ● V každej kategórii budú cenami odmenení 3 pretekári s najväčším počtom ulovených rýb + najväčší kapor dosahujúci min. lovnú mieru ( rozhoduje dĺžka, pri zhode váha). Uloveného kapra do hodnotenia najväčší kapor treba riadne zmerať a odvážiť rozhodcom.
 • ● Každý úlovok musí byť zaevidovaný príslušným úsekovým rozhodcom a zapísaný v štartovnom lístku pretekára.
 • ● Počas pretekov nie je dovolená pomoc dospelej osoby mimo podoberania ryby - porušenia tohto bude pretekár z pretekov vyradený !!!
 • ● Pretekár je povinný po skončení pretekov odovzdať riadne vyplnený štartovný lístok príslušnému úsekovému rozhodcovi alebo organizačnému tímu pretekov. Vyhlásenie výsledkov pretekov bude cca o 13.00 h.
 • ● Po skončení pretekov budú štartovné lístky zlosovateľné, ktorých majitelia obdržia vecné ceny od sponzorov.