Zarybnenie 2021


Dňa 16. 11. 2021 bol dodaný sumec o hmotnosti cca 800h/ks, celkovo 200kg do VN Kunov.Dňa 29. 10. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom K2 (dĺžka 35-40cm).
Rozdelenie do revírov: Hlbocké rameno - 150kg; Myjava 2a - 100kg; VN Koválov, Jablonica - 375kg.Dňa 12. 10. 2021 sa uskutočnil nákup zubáča o dĺžke cca 10cm v počte 11 000ks. Prerozdelenie na revíre: Kunov - 5 000ks; Brezová - 2 500ks; Jablonica - 1 250ks; Koválov - 1 250ks; Vrbovce - 1000ksDňa 25. 08. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie PD2 a výber na všetkých pstruhových revíroch okrem Chvojnice podľa plánu zarybnenia.Dňa 18. 08. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie PP1 o dĺžke 10cm vo všetkých pstruhových revíroch podľa plánu zarybnenia..Dňa 11. 05. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie uhorom monte o váhe 3,5kg.

VN Kunov - 1kg

VN Radošovce, Koválov, Jablonica, Brezová - 0,5kg

VVN Vrbovce, Hlboké - 0,25kg

Dňa 29. 05. 2021 bola do revírov VN Kunov,VN Jablonica a VN Radošovce vysadená Štuka o dlžke cca 10 cm. Na každý z týchto revírov po 500 ks.Dňa 14. 05. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom od 10 do 15kg na VN Kunov.

VN Kunov - 3 000ks

VN Jablonica - 1 000ks

VN Koválov - 2 000ks

VN Radošovce - 2 000ks

VN Brezová - 2 000ks


Dňa 14. 05. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom od 10 do 15kg na VN Kunov.Dňa 12. 04. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie pstruhom dúhovým o váhe 550kg. Rozdelenie na revíry: Chvojnica - 150kg; Myjava 2b - 100kg; Stará Myjava - 100kg; Vrbovčianka - 100kg; Brezová - 100kgDňa 29.03.2021 sa uskutočnilo zarybnenie bielej ryby (1000kg) na VN Brezová.Dňa 16. 03. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom K3 (lovná veľkosť) na VN Kunov(1000kg) a VN Koválov(500kg).