Zarybnenie 2021


Dňa 25. 08. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie PD2 a výber na všetkých pstruhových revíroch okrem Chvojnice podľa plánu zarybnenia.Dňa 18. 08. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie PP1 o dĺžke 10cm vo všetkých pstruhových revíroch podľa plánu zarybnenia..Dňa 11. 05. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie uhorom monte o váhe 3,5kg.

VN Kunov - 1kg

VN Radošovce, Koválov, Jablonica, Brezová - 0,5kg

VVN Vrbovce, Hlboké - 0,25kg

Dňa 29. 05. 2021 bola do revírov VN Kunov,VN Jablonica a VN Radošovce vysadená Štuka o dlžke cca 10 cm. Na každý z týchto revírov po 500 ks.Dňa 14. 05. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom od 10 do 15kg na VN Kunov.

VN Kunov - 3 000ks

VN Jablonica - 1 000ks

VN Koválov - 2 000ks

VN Radošovce - 2 000ks

VN Brezová - 2 000ks


Dňa 14. 05. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom od 10 do 15kg na VN Kunov.Dňa 12. 04. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie pstruhom dúhovým o váhe 550kg. Rozdelenie na revíry: Chvojnica - 150kg; Myjava 2b - 100kg; Stará Myjava - 100kg; Vrbovčianka - 100kg; Brezová - 100kgDňa 29.03.2021 sa uskutočnilo zarybnenie bielej ryby (1000kg) na VN Brezová.Dňa 16. 03. 2021 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom K3 (lovná veľkosť) na VN Kunov(1000kg) a VN Koválov(500kg).